PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

V súčasnosti naše služby poskytujeme viacerým popredným spoločnostiam pôsobiacim v odvetví IT, programátorom a distribútorom mobilných aplikácií, ako aj investorom a podnikateľom rozvíjajúcich svoje aktivity v strednej Európe.

V rámci práva informačných technológií sa zameriavame na poradenstvo začínajúcim spoločnostiam ohľadom právnej regulácie v príslušnej oblasti, prípravu a pripomienkovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok a súvisiace aspekty ochrany súkromia a osobných údajov.

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

V súčasnosti naše služby poskytujeme viacerým popredným spoločnostiam pôsobiacim v odvetví IT, programátorom a distribútorom mobilných aplikácií, ako aj investorom a podnikateľom rozvíjajúcich svoje aktivity v strednej Európe.

V rámci práva informačných technológií sa zameriavame na poradenstvo začínajúcim spoločnostiam ohľadom právnej regulácie v príslušnej oblasti, prípravu a pripomienkovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok a súvisiace aspekty ochrany súkromia a osobných údajov.

Case study

Naši špecialisti pre oblasť

Právo informačných technológií

Naši špecialisti pre oblasť

Právo informačných technológií

Zuzana
Motúzová

Advokát

Menu